Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

/Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü
Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü 2017-12-30T09:20:32+00:00

BASINÇLI KAPLAR
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Hava Tankı ve Basınçlı Kaplar
“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/At)
• TS 1203 EN 286-1/T1 Tanklar – Basit-Alev Almayan – Basınçlı – Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarımlanmış – Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar,
• TS EN 837 1-2 Basınç Ölçerler-Bölüm 2: Basınç Ölçerler İçin Seçim ve Montaj Tavsiyeleri,
• TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları – Bölüm 1: Emniyet Vanaları

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* HAVA TANKLARI ( KOMPRESÖR ) PERİYODİK KONTROLÜ
* BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLÜ

Kalorifer Kazanı
“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/At)
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
• TS EN 2025 Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları
• TS EN 12952 (6-7-8-10-11-12-16) Su Borulu Kazanlar ve Yardımcı Tesisatları
• TS EN 12953 (3-5-6-8-9-10-11-12) Silindirik Kazanlar
• TS 4040 Kazanlar- Isı Tekniği Ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler
• TS ISO 9095 Çelik Borular – Malzeme Tanıtımı İçin Sürekli Özellik İşaretleri ve Renk Kodları
• TS EN 837-2 Basınç Ölçerler-Bölüm 2: Basınç Ölçerler İçin Seçim ve Montaj Tavsiyeleri
• TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları – Bölüm 1: Emniyet Vanaları
• TS EN 676 A2/AC Brülörler-Otomatik Üflemeli-Gaz Yakıtlar İçin
• TS EN 303-1 Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim Ve Tarifler Genel Özellikler Deneyler Ve İşaretleme

Devamı..

Buhar Kazanı

“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/At)
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
• TS 2025 Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları
• TS EN 12952 (6-7-8-10-11-12-16) Su Borulu Kazanlar ve Yardımcı Tesisatları
• TS EN 12953 (3-5-6-8-9-10-11-12) Silindirik Kazanlar
• TS 4040 Kazanlar- Isı Tekniği Ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler
• TS ISO 9095 Çelik Borular – Malzeme Tanıtımı İçin Sürekli Özellik İşaretleri ve Renk Kodları
• TS EN 837-2 Basınç Ölçerler-Bölüm 2: Basınç Ölçerler İçin Seçim ve Montaj Tavsiyeleri
• TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları – Bölüm 1: Emniyet Vanaları
• TS EN 676 A2/AC Brülörler-Otomatik Üflemeli-Gaz Yakıtlar İçin
• TS 497/T3Kazanlar – Çelik Malzemeden ( Kaynaklı )
• MMO/282/3 Makina Mühendisleri Odası Yayınları Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Devamı..

Otoklav ve Boyler

“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/At)
• TS EN 837-1 Basınç ölçerler-Bölüm 1: Burdon borulu basınç ölçerler-Boyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler
• TS EN 837-2 Basınç ölçerler-Bölüm 2: Basınç ölçerler için seçim ve montaj tavsiyeleri
• TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları – Bölüm 1: Emniyet Vanaları

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* OTOKLAV PERİYODİK KONTROLÜ
* BOYLER PERİYODİK KONTROLÜ

SANAYİ GAZLARI DEPOLAMA TANKLARI

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.(Yer üstü)

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (Yer altı)
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği on (10) yılda bir defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir
* Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
* Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)
HİDROFOR – GENLEŞME TANKLARI
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
(87/404/AT)
(TS 1911, TS 11490)
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir
* HİDROFOR TANKLARI (MEMBRANLI – MEMBRANSIZ)
* GENLEŞME TANKLARI
* DENGE TANKLARI