facebooktwittergoogleplus

Bilir Kişilik Hizmetleri

Bilirkişilik hizmetleri firmamız tarafından görevlendirilen konusunda uzman mühendisler tarafından yapılmaktadır.neden-biz
  • Asansörlerin standartlara uygunluğu, yeni yapılan asansörlerin sözleşmeye ve teknik kriterlere uygunluğunun incelenerek raporlandırılması
  • Merkezi Kalorifer tesisatlarında radyatörlerin değiştirilmesi gibi proje dışı yapılan değişikliklerin tespiti ve raporlandırılması
  • Sıcak Sulu, Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı kazanların ve Buhar Kazanlarının ve diğer gaz yakan cihazların doğalgazla emniyetli çalışabilirliğinin tespiti ve raporlandırılması
  • İş yerlerinde yaşanan iş kazlarıyla ilgili incelemelerin yapılması ve raporlandırılması
  • Fabrika ve atölye kurulumlarında yapılan taahhütlü işlerin, binalarda yapılan mekanik tesisat işlerinin sözleşmelere ve teknik şartnamelere uygunluğunun incelenerek raporlandırılması