İş Sağlığı Ve İş Güvenliği

/İş Sağlığı Ve İş Güvenliği
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği 2018-01-27T13:07:43+00:00

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği
İnsan ömrünün %90″ı kapalı alanlarda geçmektedir.Günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamınızda ki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.

  • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırma
  • Çalışma Ortamında toz (Partikül Madde) Ölçümü
  • Kişisel Maruziyet Ölçümleri (TOZ, VOC,GÜRÜLTÜ)
  • Termal Konfor Ölçümleri
  • El, Kol, ve Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Gürültü: İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir.
Ses: Titreşen cisimlerin elastik ortamda oluşturduğu basınç değişimlerine kulağın verdiği tepkidir. Sesin doğuşu ve yayılması, ortamdaki parçacıkların titreşimi ve bu titreşimlerin komşu parçacıklara iletmesiyle olur.
Çevresel Titreşim Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri ve benzeri işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleridir.

  • Çevresel Gürültü Ölçümleri
  • Akustik Gürültü Ölçümleri
  • Eğlence Merkezleri Gürültü Ölçümleri
  • Çevresel Titreşim Ölçümleri