facebooktwittergoogleplus

Kaldırma Ve İletme Makinaları
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Forklift – Reachtruck

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• TS ISO 3691 Motorlu Endüstriyel Araçlar- Emniyet Kuralları
• TS ISO 6055 Sürücülü, Yüksek Kaldırmalı İstif Makinaları- Başüstü Koruyucular- Özellik Ve Deney
• TS ISO 1175-1+A1 Endüstriyel Araçlarda Emniyet- Elektrik Kuralları- Bölüm 1: Akümülatör İle Çalışan Araçlar İçin Genel Kurallar
• TS EN 1175-2:1998+A1:2010 Endüstriyel Araçlarda Güvenlik- Elektrik Kuralları Bölüm 2: İçten Yanmalı Motorla Çalışan Araçlar İçin- Genel Kurallar
• TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar-Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayenesi Ve Tamiri
• TS ISO 1074 Karşı Ağırlıklı İstif Makinaları (Forkliftler)-Kararlılık Deneyleri
• TS 13317 Forkliftlerde Kullanılan, Taşınabilir Ve Sabit Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) Tüpleri,Dolum Kuralları Ve Kullanımla İlgili Emniyet Kuralları,
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 4.004 – Industrial Trucks mevzuatları ve standartlarının İlgili Maddeleri Devamı..

forklift
vinc-caraskal

Vinç – Caraskal – Mobil Vinç

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• TS 2340 Kancalar (Yük Kaldırmak İçin)
• TS ISO 9927-1 (Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1:Genel)
• TS EN 60204-32 Makinalarda Güvenlik – Makinalardaki Elektriksel Cihazlar – Bölüm 32 Yük
• TS 10116 (Kaldırma ve Taşıma Makinaları-Vinçler-Muayene ve Metotları)
• TS EN 13157+A1 Vinçler (Krenler) – Güvenlik- Elle Tahrik Edilen Kaldırma Teçhizatı
• TS EN 13557+A2 Vinçler (Krenler) – Kumandalar Ve Kumanda Yerleri
• TS_EN_13586+A1 Vinçler (Krenler) – Erişim
• TS_EN_ISO_13850 Makinelerde Güvenlik-Acil Durumlarda Durdurma Teçhizatı -Tasarım
• TS_ISO_12480-1 Vinçler – Emniyetli Kullanım – Bölüm 1 Genel
• TS ISO 4309 ( Vinçler-Halatlar-Muayene dışı bırakmak için Uygulama Kuralları)
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 1.001 – Heavy Lifting Appliances mevzuatları ve standartlarının ilgili maddeleri Devamı..

Transpalet – İstif Makinaları

“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar-Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayenesi Ve Tamiri
• TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik-Yaya tarafından kumanda edilen araçlar-Bölüm 2:Palet taşıyıcılar (transpaletler),
• TS ISO 3691 Motorlu Endüstriyel Araçlar- Emniyet Kuralları
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 4.004 – Industrial Trucks mevzuatları ve standartlarının İlgili Maddeleri
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir.Devamı..

transpalet-istif-makinaları
platform-arackaldırma-lifti

Platform Araç Kaldırma Lifti
“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• Makinalarda Güvenlik – Makinalardaki Elektriksel Donanımlar -Bölüm 32: Yük Kaldırma Makinaları İçin Kurallar
• TS_EN_280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım -Güvenlik – Muayene ve deneyler
• TS_EN_818-1+A1 Kısa baklalı zincir – Kaldırma amaçları için – Güvenlik – bölüm 1 Genel kabul şartları
• TS_EN_1808+A1 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları – tasarım hesapları, kararlılık kriterleri,yapılış – Deneyler,
• TS_EN_13557+A2 Vinçler (Krenler) – Kumandalar Ve Kumanda Yerleri,
• TS_EN_ISO_13850 Makinelerde Güvenlik-Acil Durumlarda Durdurma Teçhizatı -Tasarım prensipleri
• TS_ISO_4309 Vinçler-Tel Halatlar-Muayene Ve Hizmet Dışı Bırakmak İçin Uygulama Kuralları,
• TS_ISO_9927-1 (Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1:Genel)
• TS_ISO_12480-1 Vinçler-Emniyetli Kullanım-Bölüm 1 Genel,
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 1.001 – Heavy.Devamı..

Asansör
1/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–1 + A3, TS EN 81–2 + A3 ,TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

***ÖNEMLİ*** İnsan veya insan+yük taşımak için tasarlanmış,içinden kumanda edilebilen ve ruhsatı olan asansörler,bağlı oldukları belediyenin anlaşmış olduğu A tipi bir muayene kuruluşu tarafından yılda bir kez olmak kaydıyla kontrolleri gerçekleştirilecektir.

İçinde kumanda butonları bulunmayan ve sadece YÜK taşımak için tasarlanmış ,kesinlikle insan taşınması yasaklanmış asansörler kaldırma ekipmanı statüsünde değerlendirilecek ve kaldırma ekipmanları için belirlenmiş standartlar çerçevesinde 1 yılı aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarda kontrolleri gerçekleştirilecektir.

* ELEKTRİKLİ YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK KONTROLÜ
* HİDROLİK YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK KONTROLÜ
* SERVİS (MONŞARJ) ASANSÖRLERİ PERİYODİK KONTROLÜ

asansör
mapalar-halatlar-calaskalar

Sapanlar Mapalar Halatlar
TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* SAPAN PERİYODİK KONTROLÜ
* MAPA PERİYODİK KONTROLÜ
* ÇELİK HALAT PERİYODİK KONTROLÜ
* KALDIRMA APARATLARI PERİYODİK KONTROLÜ
* C KANCA PERİYODİK KONTROLÜ
* SEPETLER , YÜK TAŞIMA KAFESLERİ PERİYODİK KONTROLÜ