Kalorifer Kazanı

/Kalorifer Kazanı
Kalorifer Kazanı 2017-12-30T08:53:18+00:00

kalorifer-kazanıKalorifer Kazanı
“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/At)
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
• TS EN 2025 Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları
• TS EN 12952 (6-7-8-10-11-12-16) Su Borulu Kazanlar ve Yardımcı Tesisatları
• TS EN 12953 (3-5-6-8-9-10-11-12) Silindirik Kazanlar
• TS 4040 Kazanlar- Isı Tekniği Ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler
• TS ISO 9095 Çelik Borular – Malzeme Tanıtımı İçin Sürekli Özellik İşaretleri ve Renk Kodları
• TS EN 837-2 Basınç Ölçerler-Bölüm 2: Basınç Ölçerler İçin Seçim ve Montaj Tavsiyeleri
• TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları – Bölüm 1: Emniyet Vanaları
• TS EN 676 A2/AC Brülörler-Otomatik Üflemeli-Gaz Yakıtlar İçin
• TS EN 303-1 Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim Ve Tarifler Genel Özellikler Deneyler Ve İşaretleme

• TS 497/T3 Kazanlar – Çelik Malzemeden ( Kaynaklı )
• MMO/282/3 Makina Mühendisleri Odası Yayınları Kaloriferli, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sistemleri teknik yayınları

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* KALORİFER KAZANI (SICAK SU KAZANI ) PERİYODİK KONTROLÜ