Kazan Periyodik Kontrol

//Kazan Periyodik Kontrol

Kazan Periyodik Kontrol

kazan-periyodik-kontrollerMPK Kontrol Kazan Periyodik Kontrol konusunda uzman kadrosu ve son teknoloji ekipmalarla siz müşterilerine hizmet vermektedir,periyodik kontrol gibi hassas bir konuda yeterince referansa sahip olan şirketimiz,işçi ve makine güvenliği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

Bu konuda Emniyet sistemlerinin görevini yapmaması (çalışmaması) durumunda ve ya kazanların eskime, paslanma çürüme ve diğer işletme imal hataları nedeniyle patlama olma ihtimali kaçınılmazdır. Bulunan mevcut yönetmelikler doğrultusunda kalorifer kazanları ve basınçlı kapların senede en az bir kez hidrostatik testlerinin akredite test ve muayene firmaları tarafından yapılması zorunlu bir işlemdir. Binalarda ve sanayi tesislerindeki kazanların/kalorifer tesisatlarının yasal ve yönetmelikler doğrultusunda projelendirilmesi ve Kazan Periyodik Kontrol lerinin düzenli bir şekilde olarak yaptırılmasının,çalışanların can güvenliğini ve işletmenin mal güvenliğini sağlayacak şekilde çok büyük önem taşır.Sıcak su, kızgın su veya buhar kazanlarının her sene düzenli olarak periyodik testlerinin yapılması gerektiği halde genelde bu kontroller düzenli olarak yaptırılmamaktadır. Kazanların yasal olan düzenlemeler gereği  uzman kişilerce Kazan Periyodik Kontrol yılda bir kez yapılması, emniyet tedbirlerinin belli sıklıklar ile denenmesi kazaları önleyecektir, kazan dairelerinin gerekli yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılması ise kazalar sonucu oluşabilecek işçilerin can güvenliğini ve işletmenin mal kayıplarını azaltacaktır. İşletmelerde “uygun ekipman, uygun donanım, uygun yer ve eğitimli personellerin bir arada olması” kazaların oluşumlarını ciddi manada azaltacak hatta yok edecektir. Bunların birinin eksik olması yada hiç olmaması kaza oluşumu oranını artıracaktır. Kazan Periyodik Kontrol konusunda EĞİTİM ALINMALI ve İşletmeler tarafından EĞİTİM VERİLMELİDİR Kalorifer kazanı ve benzeri kazanları kullananlar işçiler ve işletmeye alanlar mutlaka eğitime tabi tutunmalı ve konu hakkında belgelendirilmelidir. Konutlarda ve işletmelerde kazancıların, “Sanayi Tipi Kazanlar Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu”ndan geçerek “Kazan İşletme Sertifikası” almış olmaları yasalar gereği zorunludur.

MPK periyodik kontrolün amacı oluşabilecek her türlü zaiyat ve kazaya ortam bırakmadan gerekli ekipmanların kontrolünü gerçekleştirmek,çalışan sağlığı ve hayatını garanti altına almaktan geçer,bizimle itribata geçebilir konu hakkında bilgi alabilir,ücretsiz teklif yollayabilirsiniz.Kazan Periyodik Kontrol önemli bir konudur,işletmenizin,çalışanlarınızın sağlığı ve hayatı sizin alacağınız kararlara ve dikkatinize bağlıdır.MPK Kontrol.

By | 2015-12-17T11:51:15+00:00 December 17th, 2015|Bizden Haberler|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment