Periyodik Bakım

/Periyodik Bakım
Periyodik Bakım 2017-12-30T08:53:19+00:00

platform-arackaldırma-liftiPlatform – Araç Kaldırma Lifti
“• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• Makinalarda Güvenlik – Makinalardaki Elektriksel Donanımlar -Bölüm 32: Yük Kaldırma Makinaları İçin Kurallar
• TS_EN_280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım -Güvenlik – Muayene ve deneyler
• TS_EN_818-1+A1 Kısa baklalı zincir – Kaldırma amaçları için – Güvenlik – bölüm 1 Genel kabul şartları
• TS_EN_1808+A1 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları – tasarım hesapları, kararlılık kriterleri,yapılış – Deneyler,
• TS_EN_13557+A2 Vinçler (Krenler) – Kumandalar Ve Kumanda Yerleri,
• TS_EN_ISO_13850 Makinelerde Güvenlik-Acil Durumlarda Durdurma Teçhizatı -Tasarım prensipleri
• TS_ISO_4309 Vinçler-Tel Halatlar-Muayene Ve Hizmet Dışı Bırakmak İçin Uygulama Kuralları,
• TS_ISO_9927-1 (Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1:Genel)
• TS_ISO_12480-1 Vinçler-Emniyetli Kullanım-Bölüm 1 Genel,
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 1.001 – Heavy Lifting Appliances mevzuatları ve standartlarının ilgili maddeleri

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK KONTROLÜ
* KALDIRMA PLATFORMU PERİYODİK KONTROLÜ
* HİDROLİK PLATFORM PERİYODİK KONTROLÜ