Periyodik Kontrol

/Periyodik Kontrol
Periyodik Kontrol 2018-01-03T09:59:54+00:00

vinc-caraskalVinç – Caraskal

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• TS 2340 Kancalar (Yük Kaldırmak İçin)
• TS ISO 9927-1 (Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1:Genel)
• TS EN 60204-32 Makinalarda Güvenlik – Makinalardaki Elektriksel Cihazlar – Bölüm 32 Yük
• TS 10116 (Kaldırma ve Taşıma Makinaları-Vinçler-Muayene ve Metotları)
• TS EN 13157+A1 Vinçler (Krenler) – Güvenlik- Elle Tahrik Edilen Kaldırma Teçhizatı
• TS EN 13557+A2 Vinçler (Krenler) – Kumandalar Ve Kumanda Yerleri
• TS_EN_13586+A1 Vinçler (Krenler) – Erişim
• TS_EN_ISO_13850 Makinelerde Güvenlik-Acil Durumlarda Durdurma Teçhizatı -Tasarım
• TS_ISO_12480-1 Vinçler – Emniyetli Kullanım – Bölüm 1 Genel
• TS ISO 4309 ( Vinçler-Halatlar-Muayene dışı bırakmak için Uygulama Kuralları)
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 1.001 – Heavy Lifting Appliances mevzuatları ve standartlarının ilgili maddeleri

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde , periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir
* KÖPRÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ
* MONORAY VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ
* PERGEL VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ
* PORTAL VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ
* KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ
* CARASKAL PERİYODİK KONTROLÜ