Periyodik Kontrol (Teknik Muayene)

/Periyodik Kontrol (Teknik Muayene)
Periyodik Kontrol (Teknik Muayene) 2017-12-30T08:53:19+00:00

PERİYODİK KONTROL (TEKNİK MUAYENE)

Bir işyerinde sadece periyodik kontrollerin yapılması işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini SAĞLAMAZ. Periyodik kontroller bir bütünün bileşenidir ve ancak diğer bileşenlerinde kuruluş içerisinde doğru yönetilmesi ile amaçlanan hedef SAĞLANABİLİR

Periyodik kontrol bakım, onarım ve makinaların revizyon süreçlerinin bir parçasıdır. Kontrollerde belirtilen uygunsuzlukların bakım faaliyetiyle giderilmesi gerekmektedir.

Periyodik kontrol eğitim sürecinin bir parçasıdır. Firmada çalışan operatörlerin kullandıkları makinalar için yetkinlikleri değerlendirilir.

Periyodik kontrol firma içi risk yönetiminin bir parçasıdır ve işletme körlüğünü azaltır. Dışarıdan gelen bağımsız bir denetçi iş proseslerinize ve kullanılan makinalara farklı bir gözle bakarak muayene eder.

Periyodik Kontrolde Temel Amaç;

Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

Periyodik kontrol mevzuat süreci

  • 1974 – İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü (1475 Sayılı Yasaya Dayanarak)

1 Ocak 1974 tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 207. ve 208. maddeleri işletmelerde bulunan buhar, sıcak su, kızgın   su ve kızgın yağ   kazanlarının;   223.   ve 227.   maddeleri,   her türlü basınçlı kapların (hidrofor tankı, boyler tankı vb.) 244. Maddesi ise kompresörlerin (hava tankı, hava kompresörü, amonyak kompresörü vb.) periyodik olarak yılda bir kez, aynı tüzüğün 376. ve 378. maddeleri her türlü kaldırma makinalarının (gezer vinç, köprülü vinç, monoray vinç, caraskal, forklift, asansör vb.) periyodik olarak 3 ayda bir kontrol edilmesini ve gerekli testlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

  • 2004 – İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Sayısı: 25370)

  • 2012 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

(Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012Sayısı: 28339)

MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

  1. a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.
  2. b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.
  3. c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.

ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2’nci maddeler.

4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen geçici madde 2’nin yürürlükten kaldırılması sonucu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uygulamadan kaldırılmış oldu. Tüzüklerin yürürlükten kaldırılması konusu hukuki açıdan tartışma konusu olmuştur. Bakanlık web sitesinde tüzükleri kaldırmak için bir tüzük taslağı yayınlamış fakat resmi gazetede halen yayınlamamıştır. Bu durum bir karışıklığa neden olmuştur.
  • İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28628