Periyodik Kontrol

/Periyodik Kontrol
Periyodik Kontrol 2017-12-30T08:53:19+00:00

forkliftForklift – Rearchtruck

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
• TS ISO 3691 Motorlu Endüstriyel Araçlar- Emniyet Kuralları
• TS ISO 6055 Sürücülü, Yüksek Kaldırmalı İstif Makinaları- Başüstü Koruyucular- Özellik Ve Deney
• TS ISO 1175-1+A1 Endüstriyel Araçlarda Emniyet- Elektrik Kuralları- Bölüm 1: Akümülatör İle Çalışan Araçlar İçin Genel Kurallar
• TS EN 1175-2:1998+A1:2010 Endüstriyel Araçlarda Güvenlik- Elektrik Kuralları Bölüm 2: İçten Yanmalı Motorla Çalışan Araçlar İçin- Genel Kurallar
• TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar-Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayenesi Ve Tamiri
• TS ISO 1074 Karşı Ağırlıklı İstif Makinaları (Forkliftler)-Kararlılık Deneyleri
• TS 13317 Forkliftlerde Kullanılan, Taşınabilir Ve Sabit Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) Tüpleri,Dolum Kuralları Ve Kullanımla İlgili Emniyet Kuralları,
• FEM (Federation Europeenne De La Manutention) 4.004 – Industrial Trucks mevzuatları ve standartlarının İlgili Maddeleri

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde , periyodik kontrol alanında yetkin bir makina mühendisi tarafından periyodik kontrolü gerçekleştirilir
* DİESEL FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ
* LPG Lİ FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ
* AKÜLÜ FORKLİFT PERİYODİK KONTROLÜ