Yük Asansörü / Yük Platformu Periyodik Kontrolü

/Yük Asansörü / Yük Platformu Periyodik Kontrolü
Yük Asansörü / Yük Platformu Periyodik Kontrolü 2018-01-13T01:54:43+00:00

1/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–1 + A3, TS EN 81–2 + A3 ,TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

***ÖNEMLİ*** İnsan veya insan+yük taşımak için tasarlanmış,içinden kumanda edilebilen ve ruhsatı olan asansörler,bağlı oldukları belediyenin anlaşmış olduğu A tipi bir muayene kuruluşu tarafından yılda bir kez olmak kaydıyla kontrolleri gerçekleştirilecektir.

İçinde kumanda butonları bulunmayan ve sadece YÜK taşımak için tasarlanmış ,kesinlikle insan taşınması yasaklanmış asansörler kaldırma ekipmanı statüsünde değerlendirilecek ve kaldırma ekipmanları için belirlenmiş standartlar çerçevesinde 1 yılı aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarda kontrolleri gerçekleştirilecektir.

* ELEKTRİKLİ YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK KONTROLÜ
* HİDROLİK YÜK ASANSÖRLERİ PERİYODİK KONTROLÜ
* SERVİS (MONŞARJ) ASANSÖRLERİ PERİYODİK KONTROLÜ